RUT-AVDRAG

Avdrag medges för följande flyttjänster:

Flytt av bohag mellan bostäder.

Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.

Nedpackning och uppackning.

Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.

Arbetstiden för transporten.

Inget avdrag medges för:

Kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra i samband med flytten.

Bra att veta:

  • Bröderna Flytt hanterar hela ansökan för dig till Skatteverket.
  • Det är upp till dig som kund att veta om du är berättigad
    rut-avdrag.
  • Skulle din ansökan avslås av Skatteverket kommer beloppet istället faktureras till köparen.